Reconnective Healing er en form for healing som er her på planeten for allerførste gang. Den genforbinder os med universets helhed såvel som den genforbinder os med vores væsens helhed og hvem vi er.
Den ses som værende i stand til at genforbinde os med universet og vort inderste væsen ikke blot gennem et nyt sæt healingfrekvenser, men gennem en muligvis helt ny båndbredde. Realiteten af dens eksistens er klart demonstreret i praksis såvel som i videnskabelige laboratorier.

The Reconnection er den paraplyprocess af genforbindelser med universet, som muliggør Reconnective Healing. Disse healings og evolutionære frekvenser er af en ny båndbredde bragt ind via et spektrum af lys og information.
Det er gennem The Reconnection at vi er i stand til at arbejde med disse nye niveauer af lys og information, og det er gennem disse nye niveauer af lys og information at vi er i stand til at reconnecte.

Dette er noget nyt. Dette er anderledes. Dette er virkeligt og det kan optrænes i hver af os.

Reconnective Healing er ofte en livsændrende oplevelse. Healingen udnytter nye frekvenser til healing af krop, sind og ånd. Den er væsentlig forskellig fra Reiki, Johrei, Jin Shin eller Qi gong. Reconnective Healing er helt anderledes end nogen anden teknik du nogen sinde har oplevet.

Hvis du er heldig, vil du få den healing du forventer. Hvis du er virkelig heldig vil din healing komme i en form du aldrig har drømt om, en som Universet specielt har til dig.

- Eric Pearl


Disse nemt følelige energier sættes i gang af din Reconnective Healer i begyndelsen af din session, og denne proces kan fortsætte i lang tid efter din session er slut. En sådan session vil bringe dig på niveau med en højere frekvens, og derved ændre dig for altid.Reconnective Healing is a form of healing that is here on the planet for the very first time. It reconnects us to the fullness of the universe as it reconnects us to the fullness of our beings and of who we are.
It is considered to be able to reconnect us to the universe and to our very essence not just through a new set of healing frequencies, but through possibly an entirely new bandwidth. The reality of its existence has demonstrated itself clearly in practice as well as in science laboratories.

The Reconnection is the umbrella process of reconnecting to the universe, which allows Reconnective Healing to take place. These healings and evolutionary frequencies are of a new bandwidth brought in via a spectrum of light and information.
It is through The Reconnection that we are able to interact with these new levels of light and information, and it is through these new levels of light and information that we are able to reconnect.

This is something new. This is different. This is real and it can be entrained in each of us.


Eric Pearl healing (from TheReconnectionTV)