Oprindelsen til The ReconnectionTM

Eric Pearl er det anerkendte redskab gennem hvem The Reconnection udfolder sig og bliver introduceret til verden. Eric havde en meget succesfuld kiropraktorpraksis i 12 år indtil en dag i 1993. Da begyndte hans patienter at se engle og rapportere om mirakuløse healinger for utallige tilstande inklusive cancer, medfødte deformiteter, lammelser og AIDS-relaterede sygdomme. Arbejdet med The Reconnection var begyndt.

Erics arbejde har siden da været genstand for en stor interesse fra forskere og læger verden over. Han har været i utallige radio og tv programmer, og hans arbejde er blevet dokumenteret i seks bøger, inklusive hans egen bestseller 'The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself.' på dansk 'Den ny healing-energi.'

Eric turnerer og underviser over hele verden, aktiverer folks medfødte healingsevner og eksaminerer tusindvis af praktiserende som succesfuldt udfører I denne healing selvstændigt.

For at lære mere om The Reconnection historie og oprindelse, tal med din lokale Personal Reconnection behandler eller besøg www.thereconnection.com


Personal ReconnectionTM

Oprindelig var meridianerne på kroppen forbundet med de energilinier der omkranser jorden. Disse energilinier forsætter ud til et meget større gitter af energilinier og forbinder os til hele universet. Gennem tiden har vi mistet denne forbindelse.

The Reconnection skaber 'nye' forbindelseslinier
*, som gør os i stand til at anvende disse unikke vibrationelle niveauer og frekvenser til healing, og i sidste ende til vores evolution. Disse forbindelseslinier* er en del af et paralleldimensionalt kredsløbssystem som trækker den grundlæggende energi til den fornyede funktion af den menneskelige krop.

The Reconnection etablerer og aktiverer disse nye linier og tillader udveksling af lys og information, genetablering af DNA strenge og reintegration af 'tråde' (samtidige hændelser eller parallelle niveauer af eksistens).

Obs!: Det anbefales at du får 1-3 reconnective healinger inden en Personal Reconnection.Personal Reconnection
TM

Originally the meridian lines, sometimes called acupuncture lines, on our bodies were connected to the grid lines that encircle the planet. These grid lines were designed to continue out and connect us to a vastly larger grid, tying us into the universe. Over time we became disconnected from these lines.

The Reconnection brings in 'new' axiatonal* lines, that enable us to standardize unique vibratory levels and frequencies for healing and ultimately, for our evolution.These axiatonal* lines are part of a parallel-dimensional circulatory system that draws the basic energy for the renewal functions of the human body.

The Reconnection brings and activates these new lines, allowing for the exchange of light and information, the reconnection of DNA strands and the reintegration of 'strings' (simultaneously occurring or parallel planes of existence).

Please note: While not required, it is suggested that you experience 1-3 Reconnective Healing sessions prior to receiving your Personal Reconnection

. * The Axi-A Tonal Lines (Axiatonal Lines or Axiom Lines) are the points where rotating single-axis 'flash-line sequence' transmission lines cross over and through each other to form 12 Primary Vertical Flow Lines in the body.

Interview with Eric Pearl (from TheReconnectionTV)


Read the longer version of the history of The Reconnection: Click here